• Droom de dromen van Zijn hart

  spinning boy

  Diep van binnen brandt er in jou een verlangen om van betekenis te zijn, we willen graag dingen creëren, iets nuttigs doen. We willen een impact maken op onze omgeving. Die scheppingsdrang zit diep verweven in ons DNA, best logisch als kinderen van de Schepper.

  We zijn niet gemaakt om als inspiratieloze mensen door het leven te gaan, we zijn niet gemaakt om zonder passie te leven. We zijn gemaakt om te leven, om te leven in al zijn volheid!

  Daar zullen de blogs in de topic Motivator dan ook voornamelijk over gaan, om jou en mezelf te helpen en stimuleren te gaan voor de dromen en passies in ons hart. Mocht jij niet weten welke dromen en passies je hebt, dan wil ik je helpen met een lijstje uit het boek: It’s Your Call van Gary Barkalow ( echt een aanrader ).  Dit boek gaat over de zoektocht naar bestemming.

  Als je niet weet welke dromen Papa in jouw hart heeft gelegd, of je wilt gewoon een duidelijker beeld van deze dromen dan kan dit lijstje helpen in je zoektocht.

  1.  De verhalen waar je van houdt, de karakters die je graag zou willen zijn en de woorden die je graag gebruikt onthullen een stukje van de schatten in jouw hart.

  2. Om een duidelijker beeld van onszelf en onze passies te krijgen hebben we ook de ogen van de mensen om ons heen nodig. Zij zien namelijk de dingen die we soms zelfs door een blinde vlek niet kunnen zien. We zijn gemaakt voor relaties, we kunnen het niet alleen!

  3.  We hebben de wijsheid van onze Vader nodig om te onderscheiden welke verlangens Hij nu in ons hart heeft gelegd. Vraag daarom om wijsheid, vraag om bevestiging.

  4. Wijsheid alleen is niet genoeg want er zijn dingen die alleen onze Vader over ons weet. Er zijn verborgen dromen, verlangens en passies die je alleen kunt ontdekken door samen te werken met de Heilige Geest. Stel Hem vragen, werk samen, geniet van de relatie die jullie samen hebben. Dit maakt het mysterie van de toekomst en jouw bestemming een geweldig avontuur! Ga er voor…

  Deel deze blog
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Ik kies jou

  TN-Resting-in-Christ-1140x633

  Door een quote van Danny Silk “Ik kies jou is het fundament van elke liefdevolle relatie” werd ik opnieuw stilgezet bij de realiteit en krachtige keuze in het gedeelte uit Efeze 1:

  “In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.” Efeze 1:4-6

  Onze hemelse Vader, jouw Papa, had ons al uitgekozen voordat de wereld gegrondvest werd! Op welke manier had Hij ons gekozen? In Christus en VOL LIEFDE! Waarvoor? Om voor Hem heilig en zuiver te zijn. Hoe deed Hij dat en waarom wilde Hij dat? Naar Zijn wil en verlangen heeft Hij ons voorbestemd om in Christus zijn KINDEREN te worden. Hij deed dat door Zijn zoon Jezus, door ons in Christus een gloednieuwe identiteit te geven. Waarom Hij dat deed is heel simpel, zodat wij in Hem zijn geliefde kinderen zouden zijn.

  Mocht jij op dit moment twijfelen aan Zijn liefde voor jou, dan kun je die leugen nu verbreken. Want Hij had jou al voor de grondlegging van de wereld uitgekozen om in Hem Zijn geliefde kind te zijn. Lees de quote van Danny Silk nog eens opnieuw en wees dan overtuigd van de waarheid uit Efeze 1:4-6. Jij bent zonder twijfel Zijn geliefde kind!

  Deel deze blog
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Gebedsgenezing 2.0

  tuscany-italy-fields-hd-wallpaper

  Een tijdje geleden had ik het idee dat de Heilige Geest wilde dat ik voor iemands genezing ging bidden via Facebook. De reacties waren positief tot zeer sceptisch. De sceptici wil ik bedanken voor de mooie titel van deze blog. Want genezing op zich, is voor sommigen al een beladen onderwerp, want waarom zou een liefdevolle Vader zijn kinderen willen genezen? Waarom zou God die ons door de Heilige Geest ‘Abba Vader’ laat zeggen het beste met zijn kinderen voor hebben? En als Jezus het perfecte beeld van onze hemelse Vader is, waarom genas Hij dan eigenlijk al die mensen? En waarom is de Heilige Geest volgens sommige mensen radicaal gestopt met het genezen van mensen toen wij de Canon van de Bijbel onder Zijn leiding hadden samengesteld?

  God maakt zich al in het Oude Testament bekend als Geneesheer en dit wordt ook duidelijk zichtbaar in het Nieuwe Testament door zijn zoon Jezus. Dwars door de hele Bijbel heen lezen we over Gods wonderen en zien we dat Hij geneest. En niet alleen door Zijn Zoon, maar ook door de hand van profeten, apostelen en volgers van Jezus. Maar om een of andere reden heeft Hij sinds het geven van de Bijbel besloten om niet meer te genezen? In diezelfde Bijbel is overigens geen enkele grond te vinden voor dit gedachtegoed. Want Jezus leeft en geneest ook vandaag de dag nog steeds dwars door Zijn volgers heen. In tweeduizend jaar kerkgeschiedenis zijn er in Jezus naam heel wat mensen genezen. Veel kerkvaders die mensen die niet in genezing geloven hoog hebben staan, hebben juist in Jezus naam zelf voor genezing gebeden en veel resultaat gezien. Kerk van Christus, ken je geschiedenis en ken Degene die ook nu nog geschiedenis schrijft!

  Er zijn mensen die het vervelend vinden als het over genezing of wonderen gaat, alsof dat het enige was dat Jezus deed. Misschien helpen de volgende gedeeltes uit Johannes 20:30-31 en 21:25 om je een ander beeld te geven.

  “Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.” –Johannes 20:30-31

  &

  “Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.” –Johannes 21:25

  Wauw is dat niet geweldig? Jezus heeft nog veel en veel meer wonderen en tekenen gedaan dan wij in onze Bijbel kunnen lezen! Misschien is het niet zo gek dat als het over Jezus gaat wonderen en tekenen ons volgen. Het gaat nooit om wonderen en tekenen op zich, want deze zijn simpelweg het gevolg van Zijn aanwezigheid. Waar Jezus is, daar is genezing! Als volger van Jezus, werkt dezelfde opstandingskracht die Jezus uit de dood op deed staan dwars door ons heen (Efeze 1:20). Dat is de kracht van de Heilige Geest, onze Bemoediger en trouwe Helper. Samen met Hem is werkelijk niets onmogelijk en stap ik uit in Gebedsgenezing 2.0. Hoe ga jij met Hem uitstappen?

  Verwacht het van Hem want Hij wil genezen! De Romeinse centurio uit Matteüs 8:13 had dit goed begrepen, Hij vertrouwde op Jezus autoriteit om op afstand ziekte te genezen. Durven wij nog wonderen van God te verwachten? Of vertrouwen wij meer op onze rede of negatieve ervaring? Je hoeft geen bepaald geloofsniveau te hebben voordat God je wil genezen, niet jij maar Hij doet het! Richt je niet op je geloof, maar richt je ogen op Degene die van je houdt en jou in Christus allang gegeven heeft wat je nodig hebt. Laten we ons verwonderen en onze ogen op Jezus richten. Hij is ons perspectief!

  Deel deze blog
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Een geluid van overwinning!

  9831583706_9362e79d63_b

  Kun je het horen? Diep in jou klinkt een geluid van overwinning! Het maakt niet uit waar je vandaan komt, het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Want jij bent al voor de grondlegging van de wereld gekozen, om in Christus uit genade, een geliefd en heilig kind van jouw hemelse Vader te zijn.

  Jij bent geboren uit liefde en gemaakt voor een relatie met je Vader en de mensen om je heen. Jij bent een unieke expressie van Zijn creativiteit. Je bent niet alleen, want Hij is voor jou en niet tegen je. Want al zo lief had God de wereld, ja, Hij heeft ons lief!

  Het maakt niet uit waar jij op dit moment mee worstelt, want zelfs de dood was geen match voor Zijn liefde. In Christus werkt deze opstandingskracht dwars door jou heen. Jij bent opnieuw geboren, geboren uit de Geest. Je hoeft niet langer naar het vlees te leven, want je oude ik is gestorven. Laat de Heilige Geest je aanvuren om Gods overwinningslied te zijn. In Christus ben jij dood voor de zonde, maar levend voor Hem!

  In Jezus krachtige naam spreek ik vrijheid over je uit, vrijheid in je denken en vrijheid in je doen. De kettingen die je zolang gebonden hielden, vallen nu van je af! Jij bent geboren om vrij te zijn. En wie de Zoon vrij zet is echt vrij! Zijn genade is genoeg voor jou, accepteer en ontvang de vrijheid die Hij je wil geven. Laat je denken vernieuwen met de waarheid die je werkelijk vrij zet. Deze waarheid is geen lijst met regels waaraan je moet voldoen, maar een relatie met een Persoon: zijn naam is Jezus!

  De liefde van Jezus is als een vlammend vuur, een laaiende vlam! Zijn liefde brand dwars door alle duisternis in jouw leven heen en niets dat jij ooit deed veranderd daar iets aan. Zijn liefde is sterker en Zijn genade is genoeg voor jou. Ontvang het vandaag, ervaar Zijn liefde binnen in jou.

  In Christus ben jij vergeven en heeft schaamte geen macht meer over jou. Je bent een nieuwe schepping, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Geloof Hem op Zijn woord, want Hij is te vertrouwen. Hij zal het werk dat Hij in jou is begonnen ook afmaken, je bent vrij! Vrij om Zijn geliefde kind te zijn, vrij om jezelf te zijn. Je bent niet langer een slaaf van zonde, niet langer een slaaf van angst. Zijn liefde is een verterend vuur, dat niets van de duisternis overlaat. Op dit moment wordt je nagejaagd door Zijn perfecte liefde, die alle angst uitdrijft!

  Kun je het horen? Je Vader zingt Zijn overwinningslied over jou!

  Deel deze blog
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • De waarheid maakt vrij

  Absolute-Freedom-1920x1200

  Een redelijk bekend verhaal is het verhaal van de overspelige vrouw, een verhaal waarin de religieuze elite van die tijd, een vrouw op heterdaad betrapt had op het plegen van overspel. Op heterdaad betrapt, hoe overtuigend wil je het hebben?

  “En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U?” –Johannes 8:3-5

  In vers 6 van dit gedeelte kun je lezen dat ze naar Jezus toe kwamen om Hem te verzoeken, ze zochten al tijden naar iets om Hem aan te kunnen klagen. Omdat ze nu een goede zaak tegen Jezus dachten te hebben, bleven ze aandringen op Zijn antwoord op hun vraag. De religieuze leiders wilden een oordeel en een veroordeling over deze vrouw. Hun focus was de zonde van deze vrouw, hun focus was de wet van Mozes. Want volgens de wet van Mozes moest deze vrouw gestenigd worden. De religieuze leiders zagen de regels en richten zich op zonde, Jezus representeerde het hart van de Vader en toonde genade, Hij was tenslotte niet gekomen om te oordelen. (Johannes 12:47)

  Maar wat de religieuze elite niet heeft begrepen, is dat Jezus van een totaal andere orde is dan die van de wet. De Farizeeën en schriftgeleerden hadden liever een lijst met regels in plaats van een persoonlijke relatie met Jezus. Ze waren bang voor relatie, ze waren bang voor intimiteit en kwetsbaarheid. Ze bleven liever op een afstandje kijken dan open te doen voor Jezus die op de deur van hun hart klopte. Jezus antwoordde:

  “Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.” –Johannes 8:7b

  De Farizeeën en de schriftgeleerden die dachten met een overtuigende zaak bij Jezus te komen, dropen toen een voor een teleurgesteld af. Een focus op regels en zonde laat alleen maar zien waar je tekort schiet.

  “Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag staan dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.” –Johannes 8:10-11

  Zelfs na dit overtuigende gedeelte wordt er toch nog vaak de nadruk op de laatste zin gelegd, ga heen en zondig niet meer. Een focus op de wet van Mozes zorgt ervoor dat we Jezus niet kunnen zien zoals Hij werkelijk is. Een focus op zonde is een focus op onszelf en onze eigen prestaties. En hoe vroom je ook de wet na denkt te leven, uiteindelijk zul je teleurgesteld bij Jezus vandaan lopen. Jezus veroordeelde deze vrouw midden in haar zonde niet, Hij zei niets over haar zonde. Hij zei haar dat ze mocht gaan en zonde niet meer bij haar paste. Binnen de christelijke wereld is een vreemde obsessie voor zonde ontstaan, waarin christenen heel gefrustreerd niet proberen te zondigen.

  Wanneer onze focus echter naar Jezus gaat, komen we er achter dat we in Hem een nieuwe identiteit hebben gekregen. Een identiteit waarin we dood voor de zonde zijn en levend voor God! Waar de focus niet op onze daden ligt, maar op wat Hij voor eens en altijd voor ons heeft gedaan. Waar de focus niet op zelfrechtvaardiging ligt, maar op onze rechtvaardigheid in Christus. Wanneer we ons richten op zonde zeggen we eigenlijk dat wat Jezus heeft gedaan niet genoeg is geweest. Misschien is het goed om onszelf eraan te herinneren dat we als christenen geen karma hebben en het juiste aantal kaarsjes of ander religieuze handeling geen invloed heeft op hoe God naar ons kijkt. Het gaat namelijk niet om onze prestatie, het zit goed tussen jou en God omdat je vertrouwt op het volbrachte werk van Jezus. Daar kun jij niets aan toevoegen, Hij deed het in Zichzelf. Zijn genade is werkelijk genoeg. Focus dus op Jezus en wat Hij voor jou en mij heeft gedaan.

  Iets verder in Johannes 8:21-59 ontstaat er weer een discussie tussen Jezus en de Farizeeën. Jezus zei namelijk tegen de Joden dat als ze Zijn woorden zouden geloven ze werkelijk vrij zouden zijn.

  “U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken.” –Johannes 8:32

  Dit keer beroepen ze zich op hun afkomst als nageslacht van Abraham en claimen nooit een slaaf van iemand te zijn geweest. Hoe kan Jezus hun dan zeggen dat ze vrij zullen worden?

  “Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig.” –Johannes 8:34-35

  Wanneer we zondigen en ons op de zonde richten, zijn we een slaaf van de zonde. Wanneer we ons op Jezus richten zal Zijn waarheid ons vrij maken. Ja maar, we blijven toch zondaars gered door genade? Nee, er is namelijk een goede reden waarom Paulus de gelovigen heilig, puur en rein noemt. Er is een reden waarom Jezus zegt dat de waarheid ons vrij maakt. Want Jezus is dé weg, dé waarheid en hét leven en niemand komt tot de Vader dan door Hem. Waar richt jij je op? Richt jij je op de zonde en je eigen prestaties of richt jij je op het volbrachte werk van Jezus? Op wie vertrouw je? Jezelf of Jezus? Richt je op Jezus en de identiteit die je in Hem hebt ontvangen, want dan leef je niet naar het vlees maar naar de Geest. En waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid!

  “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” –Johannes 8:36

  Deel deze blog
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Je bent vergeven

  naturalhuman

  Mijn geliefde zoon, Mijn geliefde dochter waarom blijf je toch denken aan je zonden? Weet je soms niet dat Ik je vergeven heb? Het bloed van Mijn geliefde Zoon bracht vergeving voor jou. Ben jij soms meer dan Hem? Zijn jouw zonden soms meer dan het offer van Mijn geliefde Zoon?

  “Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.” Hebreeën 10:14-18

  Daarmee bedoel Ik te zeggen dat Ik er niet meer aan denk, want waar er vergeving is daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heb Ik jouw zonden van jou verwijderd. Ik heb je vergeven Mijn kind, Ik denk er niet meer aan.

  “Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.” -Psalm 103:12

  Wij kunnen zonder twijfel de aanwezigheid van onze Vader binnen gaan, want door het bloed van Jezus zijn wij geheiligd. Langs een nieuwe levende weg, dankzij Jezus, mogen we zonder twijfel in het heilige der heiligen komen. Want ons hart is gereinigd van een slecht geweten en ons lichaam gewassen met rein water (Hebreeën 10:19-22). Wij zijn Gods tempel, een tempel van de Heilige Geest. En in het Nieuwe Verbond is Jezus onze Hogepriester die niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd is binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing gebracht (Hebreeën 9:11-12).

  Als het bloed van stieren en bokken in het Oude Verbond al reinigde tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal dan in het Nieuwe Verbond het bloed van Christus, Die door de Heilige Geest Zichzelf als smetteloos offer aan God gegeven heeft, ons geweten reinigen van dode werken (Hebreeën 9:14)?

  Je bent een nieuwe schepping geworden, je bent heilig, puur en rein! In Christus ben jij volmaakt. Omdat Zijn offer voor jou volmaakt is, ben jij rein! Je bent met Hem gestorven en ook met Hem weer opgestaan. Het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen. Hij heeft je witter dan sneeuw gewassen, je bent rechtvaardig in Hem. Hij heeft jou omkleed met Zichzelf, je bent een drager van Zijn glorie.

  Snap je het nu Mijn kind? Ik maak alle dingen nieuw, zelfs je hart! Jij bent volmaakt in Mij en de Heilige Geest zal je leren om vanuit die volmaaktheid te leven. Want Ik deed het voor jou, Mijn genade is genoeg. Het enige dat jij hoeft te doen is te geloven dat het waar is wat Ik zeg over jou. Wees niet bang, Ik houd van je! Laat Mijn perfecte liefde alle angst doen verdwijnen. Ik heb je lief Mijn kind, je hoeft niet bang te zijn. Jij bent Mijn geliefde en Ik ben van jou! Geen schaamte meer, Ik heb jou gewassen met rein water. Je bent schoon, je bent mooi en Ik verheug Me in jou. Laat Mij je liefhebben, want Ik houd van jou.

  Deel deze blog
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Waai door de tuin van mijn hart

  6778343-blueberries

  Er is ons vaak verteld wat we niet moeten doen of wat geen goede vruchten zijn. Veel christenen richten zich daarom op zonde of het niet willen zondigen. Misschien wel vanuit de juiste intentie, maar dit leidt tot een enorme innerlijke strijd waarin je altijd maar bezig bent om te voorkomen dat je iets fout zult doen. Paulus schrijft ons dat de Geest en het vlees altijd met elkaar in strijd zijn, maar jij bent niet langer uit het vlees maar opnieuw geboren uit de Geest. In Christus ben jij een nieuwe schepping geworden en Jezus last is licht en Zijn juk is zacht. In Hem zul je goede vruchten dragen.

  De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
  – Galaten 4:22

  Jezus zei dat Hij ons niet als wezen achter zou laten, Hij beloofde de Heilige Geest. Hij beloofde dat Hij de Heilige Geest zou sturen, onze Bemoediger en Helper. Door in Jezus te geloven ben je een tempel van Zijn Geest geworden, Hij is altijd bij je! God is voor jou en niet tegen je!

  Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, waai door mijn tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn Liefste in Zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten. – Hooglied 4:16

  Laat de wind van Zijn Geest door de tuin van je hart waaien, laat de geur van Jezus liefde zich in en door jouw leven heen verspreiden. Jij in Hem en Hij in jou! Blijf in Hem en je zult veel vrucht dragen, blijf in Hem en je zult Zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing als een aangename geur in je omgeving verspreiden.

  Deel deze blog
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Geen enkel zondebesef

  7025237-surfer-summer

  De wet van Mozes en daarmee het Oude Verbond was een schaduw van dat wat komen zou. Zoals we in Hebreeën 10:1 kunnen lezen is de wet slechts een schaduw en geeft het niet de gestalte weer van datgene dat komen zou. Misschien klinkt dat wat vaag, daarom nodig ik je uit om samen met mij door het eerste gedeelte van Hebreeën 10 te gaan om zo geleidelijk meer zicht te krijgen op de schaduw en de gestalte zelf. Ik geloof dat je samen met de Heilige Geest nieuwe inzichten over dit gedeelte zult ontvangen, veel ontdekkingsplezier samen.

  “Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden; degenen die aan de dienst deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer hebben.” – Hebreeen 10:1-2

  De wet heeft niet de kracht om mensen tot de volmaaktheid te brengen die God voor ons bedoelt heeft. Want als dat het geval was, zouden er na verloop van tijd geen offers meer gebracht worden en dan zouden we ook geen enkel zondebesef meer hebben.

  “Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in herinnering geroepen – het bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.” Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet’ – daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt hij ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.” -Hebreeën 10:3-10

  Hebreeën 10:3 laat ons duidelijk zien dat dit niet het geval is en ons onmogelijk van onze zonden kan bevrijden. Ook zien we dat de offers die volgens de wet gebracht werden Hem helemaal niet behaagden en Hij daar ook helemaal niet naar verlangde. Tenminste, dat kunnen we opmaken uit de woorden van Jezus die in Hebreeën 10:5 en 10:8 worden geciteerd. Hebreeën 10:8 benadrukt ook nog eens extra dat Hij het over de offers die volgens de wet worden gebracht had. In Hebreeën 10:9 lezen we over de transitie / overgang tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Toen Jezus zijn lichaam gaf aan het kruis en daarmee de wil van zijn Vader deed, hief Hij het Oude Verbond op en werd daarmee het Nieuwe Verbond bekrachtigd. Toen Jezus riep: ‘Het is volbracht’ en daarna stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel in de tabernakel (zie o.a. Markus 15:38, Johannes 19:30 en Hebreeën 10:20). Het grote verschil tussen het Oude- en het Nieuwe Verbond is dat wij door het offer van het lichaam van Jezus voor eens en altijd geheiligd zijn. Het Oude Verbond was onvolmaakt omdat er steeds opnieuw offers gebracht moesten worden en dat kunnen we lezen in de volgende verzen:

  “De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen, terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af, want eerst staat er: ‘Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israel zal sluiten – spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven,’ en even verder staat er: ‘Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’ Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.” -Hebreeën 10:11-18

  Wauw, is dat niet geweldig? Zoals je kunt lezen is Jezus dé Gestalte waarover in Hebreeën 10:1 word gesproken. Hij is dé Persoon, dé Messias, dé Verlosser, hét volmaakte Offer, waar het volk Israel, maar ook wij naar hebben uitgekeken. Want dankzij Zijn eenmalige offer voor de zonden heeft Hij ons geheiligd en voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Datgene wat de wet in zijn gebreke niet voor elkaar kon krijgen, heeft Jezus door Zijn offer voor ons gedaan. En dit is de reden waarom het Nieuwe Verbond zo geweldig is, waarom het ook wel het Beter Verbond wordt genoemd. Omdat dit verbond totaal anders is, omdat dit echt een nieuw verbond is. Het heeft namelijk zijn wettelijke grondslag gekregen in veel betere beloften (Hebreeën 8:6).

  Kun je hier het hart van onze Vader in zien? Wat zegt dit over de liefde van Jezus voor jou en mij? En wat betekent dit nu voor ons op dit moment? Want dit is het evangelie, goed nieuws voor heel de wereld. Dat iedereen die zich door Hem laat heiligen, voorgoed tot volmaaktheid wordt gebracht. Dat iedereen door Jezus toegang heeft tot de Vader, dwars door het voorhangsel heen. Dat we dankzij Jezus volgens de beloften uit het Nieuwe Verbond met Hem in relatie mogen leven. De Heilige Geest bevestigd dit in ons, dat we Zijn kinderen zijn (Romeinen 8:15-17). Hij denkt niet meer aan onze zonden, Hij denkt niet meer aan onze wetteloosheid. Waarom niet? Omdat we vergeven zijn en Jezus het volmaakte offer is dat ons heeft geheiligd en voorgoed tot volmaaktheid heeft gebracht. Omdat Hij ons vergeven heeft en er daarom geen offer voor de zonde nodig is (Hebreeën 10:18).

  Dankzij Jezus ligt er geen nadruk meer op de zonde, maar op de rechtvaardigheid die we in Hem hebben ontvangen. Dankzij Jezus volbrachte werk kunnen we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Dankzij Jezus volbrachte werk is ons hart gereinigd en zijn wij van een slecht geweten bevrijd. Dankzij Jezus offer is ons lichaam met zuiver water gewassen en mogen wij zonder twijfel binnengaan in Gods aanwezigheid. Want Hij heeft met Zijn lichaam voor ons een nieuw leven gebaand, dwars door het voorhangsel heen (Hebreeën 10:19-20). Wat in het Oude Verbond niet mogelijk was, is in het Nieuwe Verbond door Jezus volmaakte offer wel mogelijk, namelijk zonder zondebesef te leven. Omdat wij in Christus, dood voor de zonde zijn, maar levend in Hem. Accepteer Zijn volmaakte offer voor jou, waarin niet zonde, maar juist Hij centraal staat. Want aan Hem komt toe, alle eer! Amen.

  Deel deze blog
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Eén nieuwe mens geschapen

  torn-veil

  Wij (niet Joden) vielen onder de categorie onbesnedenen en maakte geen aanspraak op het burgerschap van Israel. Ook hadden wij geen toegang tot de verbondsbeloften die via Abraham aan het Israëlische volk waren gegeven. Houd er rekening mee dat er in onderstaand gedeelte over meerdere verbonden wordt gesproken. Het verbond van de belofte is het verbond dat God met Abraham had gesloten, het verbond dat uit bepalingen bestond is het verbond dat God met Mozes had gesloten. Het is ook goed om je er van bewust te zijn dat het verschillende types verbonden zijn. De verbonden die God met Abraham, Noach, David en Jezus heeft gesloten zijn verbonden zonder bepalingen. Het verbond dat God met Mozes en het volk had gesloten was een verbond waar het volk aan bepaalde voorwaarden moest voldoen om gezegend te worden, als ze niet aan deze voorwaarden voldeden werd het volk zelfs door God gestraft. Het verbond tussen God en Mozes is dan ook niet een verbond dat Zijn hart weergeeft, maar juist een verbond dat Hij nooit heeft gewild.

  “Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israel en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.” -Efeze 2:11-16

  De Belofte

  Dankzij wat Jezus voor zowel de Joden als ons de heidenen gedaan heeft aan het kruis, zijn we in Christus allemaal nakomelingen van Abraham en dus erfgenamen volgens de belofte. Want Jezus is de vervulling van de belofte aan Abraham. Hij was en is Degene die aan het volk Israel was belooft. De gedeeltes uit Efeze, Galaten en Kolossenzen laten ons zien dat de heidenen (niet Joden) door Jezus bloed dichtbij zijn gekomen. Dankzij Jezus zijn wij geënt op de belofte van Abraham. Door onze niet Joodse afkomst was dit vóór Jezus sterven en opstanding niet mogelijk. Simpelweg omdat we door onze afkomst geen aanspraak maakten op de beloften aan Abraham. In het Nieuwe Verbond, dat in Hebreeën 8:6 ook wel een Beter Verbond wordt genoemd, gaat het niet om onze afkomst maar worden we aangenomen op grond van ons geloof in Jezus volbrachte werk.

  Er zijn aan de hand van de beloften aan Abraham veel christenen die helemaal pro-Israel zijn, en geloven dat God nog een speciaal plan met de Joden heeft. Er zijn ook christenen die aan de hand van bovenstaande tekst uit Galaten een vervangingstheologie aanhangen, waarin ze geloven dat de Gemeente de plaats van het volk Israel heeft ingenomen. Beide begrijp ik niet. Ik ben niet pro-Israel en ook niet tegen Israel. Beide kampen missen volgens mij het hart van onze Vader, er is in Christus namelijk geen onderscheid meer. Het gaat er in Christus niet meer om of je Jood of Griek bent, afkomst heeft namelijk geen waarde meer. Omdat het altijd al Gods plan geweest is om ons in Christus uit genade als Zijn kinderen aan te nemen (Efeze 1:4-10). Ik zie geen tweedeling meer, want Jezus heeft die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens geschapen en zo vrede gemaakt.

  “In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit ons midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.” – Kolossenzen 2:11-15

  Behalve dat we dankzij Jezus volbrachte werk nu allemaal door geloof in Hem aanspraak maken op de belofte aan Abraham en daarmee dus ook erfgenamen zijn geworden, is zoals we kunnen lezen ook het verbond met de bepalingen buiten werking gesteld. Jezus heeft het verbond van de bepalingen, het verbond van Mozes aan het kruis genageld. En daarom is het Nieuwe Verbond een Beter Verbond, omdat het een verbond is dat in betere beloften is vastgelegd (Hebreeën 8:6). Het Oude Verbond tussen God en Mozes is buiten werking gesteld en het nieuwe is gekomen. Deze blog sluit ik graag af met de betere beloften volgens het Nieuwe Verbond.

  “Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.”Hebreeen 8:10-12

  Deel deze blog
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Eschatologie bepaalt Soteriologie

  6902223-awesome-origami-wallpaper

  Twee woorden waar je misschien nog nooit in je leven van hebt gehoord. Toch is de betekenis van de titel veelzeggend, de termen op zich kun je vergeten. Daarom zal ik deze twee termen heel kort vereenvoudigen. Eschatologie gaat over de leer van de laatste dingen, daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het begrip de eindtijd. Soteriologie kun je uitleggen als de leer over de redding van de mens. Misschien nog niet helemaal duidelijk, maar dat gaat helemaal goed komen.

  Dit is mijn eerste blog onder de categorie Eschatologie, vandaar dat ik het een klein beetje probeer te verduidelijken. Er zijn op dit moment heel veel verschillende interpretaties over de eindtijd. Zelf ben ik opgegroeid in een omgeving waar er vooral gesproken en gepreekt werd vanuit een negatieve eschatologie. Waarin er veel nadruk gelegd wordt over de verschrikkelijke dingen die ons christenen en niet christenen nog staan te wachten. Termen die vaak voorbij kwamen waren de antichrist, het beest, het getal 666, de grote verdrukking, een opname en het duizendjarig vrederijk. Mochten deze termen vanuit een pessimistische eschatologie geen belletje doen rinkelen, dan is dat in mijn ogen een zegen. Want ook al ben ik vanuit een pessimistische kijk op de eindtijd opgegroeid, des te meer ik me daar in ga verdiepen, des te meer ik van het tegenovergestelde ben overtuigd.

  Lieve lezer, de blogs die ik schrijf zijn nooit bedoelt om jou of wat jij geloofd belachelijk te maken of om mezelf af te zetten tegen alles dat gevestigd is. De blogs die ik schrijf zijn bedoelt om jou te prikkelen en om zelf na te gaan denken over wat je nu werkelijk geloofd. Veel christenen praten elkaar maar wat na, zonder eigenlijk te weten waarom ze nu bepaalde dingen geloven. Ik wil je uitdagen om buiten je eigen kaders om te denken, ik wil je uitdagen om juist boeken of preken te gaan luisteren van mensen waar je het niet mee eens bent. Vaak wordt dit uit angst niet gedaan en worden anders denkende mensen al gauw afgedaan als dwaalleraars of valse profeten. Maar als datgene waar jij zo van overtuigd bent DE waarheid is, hoef je als het goed is daar helemaal niet bang voor te zijn. De waarheid is overigens geen theologie, maar een persoon: Jezus.

  Om terug te komen op de titel ‘Eschatologie bepaalt Soteriologie’ wil ik daar nog kort wat over zeggen. Waarom bepaalt je Eschatologie je Soteriologie en wat bedoel je daar nu precies mee? Als ik het eenvoudiger zou moeten verwoorden zou ik het op deze manier omschrijven: Wat jij gelooft over de toekomst bepaalt sterk hoe je in het heden leeft. Als jij denkt dat het schip zinkende is, omdat er toch een nieuw schip komt, waarom zou jij je dan nog inzetten voor het zinkende schip? Dit is natuurlijk beeldspraak, maar zo wordt vaak door christenen over de wereld waarin wij leven gedacht. Als het alleen maar slechter wordt, waarom zou ik me dan nog inzetten voor deze wereld? Misschien is dit wel heel zwart-wit verwoord, maar toch wordt er onbewust vaak op deze manier geleefd. De reden dat ik hier over schrijf is omdat ik juist vanuit de Bijbel geloof dat wij een hoopvolle toekomst hebben en dat wat Jezus ongeveer 2000 jaar geleden aan het kruis heeft gedaan, een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid is. Daarbij moet ik o.a. denken aan Romeinen 8:19-21 dat zegt:

  “Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.”

  Ik daag je uit om buiten je eigen vertrouwde kaders om te denken, door zelf onderzoek te gaan doen. Het is geen onderzoek als je alleen binnen je vertrouwde kaders blijft kijken, dat is eerder angst voor het onbekende. Voor mij was het behoorlijk schokkend om te ontdekken dat wat ik altijd als waarheid had aangenomen, juist vanuit de Bijbel helemaal niet werd onderbouwd. Ik wens je veel zegen op deze reis, waarin je samen met de Heilige Geest tot geweldig nieuwe inzichten kunt komen. Openbaringen van Zijn liefde, Jezus liefde en het hart van je hemelse Vader. Openbaringen van Zijn perfecte liefde dat alle angst uitdrijft en je hart vult met Zijn hoop voor de toekomst.

  Met liefde,
  Bouke

  Deel deze blog
  •  
  •  
  •  
  •  
  •